Цена

Продукт


Управление на персонала

Управление на правата за достъп, проследяване на часове и продажби по служители

$50 USD/месец за неограничен брой служители

$500 USD/годишно за неограничен брой служители

$5 USD/месец

за служител
14 дневен безплатен пробен период

$50 USD/годишно

за служител
14 дневен безплатен пробен период


Разширени инвентарни възможности

Създавайте поръчки за покупка, вижте стойността на продуктите в инвентара ви и менажирайте наличностите

* Ако имате повече от два обекта, свържете се с нас за специална оферта

* Ако имате повече от два обекта, свържете се с нас за специална оферта

$25 USD/месец *

на обект
14 дневен безплатен пробен период

$250 USD/годишно *

на обект
14 дневен безплатен пробен период


Професионална поддръжка

Светкавично бърза комуникация и техническа поддръжка на английски език
чрез онлайн поддръжка 24/7

$25 USD/месец

месечна такса

$250 USD/годишно

Годишна такса


Всички цени са без включени данъци