Loyverse Үнэгүй ПОС системийн боломжууд

Loyverse POS Features new
Удирдлагын самбар
Customer Display
Loyverse ПОС
Loyverse Самбар
Kitchen display
Accept
Credit Cards

Борлуулалтын цэг

Гар утас, таблетнаасаа борлуулалтаа хийгээрэй
Лойверс үнэгүй POS iPhone, iPad болон Android ухаалаг утас болон таблет дээр ажиллах боломжтой.
Цаасан болон цахим төлбөрийн баримтууд
Хэрэглэгчийн хүслэтээр баримтыг хэвлэж эсвэл имэйлээр илгээж болно.
Буцаалт
Сонгосон бараа эсвэл захиалга дээрх бүх барааг буцаах.
Бэлэн мөнгөний удирдлага
Мөнгө гүйлгээг хянаж алдаа гаргах болон ажилчдын мөнгөний шударга бус үйлдлүүдийг багасгах ашигтай.
Хөнгөлөлтүүд
Хямдралыг төлбөрийн баримт дээр үзүүлэх, хүссэн бараандаа хямдрал хийж болно.
Тасалбаруудыг нээх
Захиалгуудыг шинээр үүсгэн хадгалах болон өөрчлөж болно.
Барааны өөрчлөлт
Захиалгуудыг амархан өөрчлөнө. Хоолны дагаварууд сонгох болон хэрхэн бэлдэх заавар зэргийг нэг дараад л болно.
Оффлайн ажиллах
Худалдааг удаан болон тасалдалттай интернэттэй үед ч хийж болно. Сүлжээ сэргэгдсэн үед бүх бичигдлүүд серверлүү дамжуулагдана.
Төхөөрөмж
Тус систем утсан болон зайн холболтын притерүүд, баркод уншигч болон цахилгаан мөнгөний шүүгээг цогц болгон ашиглах боломжтой.
Олон байршилууд
Нэг бүртгэлээр олон дэлгүүрүүдийг удирдан хянах боломжтой. Нэг дороос худалдаа борлуулалт, бараа бүртгэл, ажилчид болон үйлчлүүлэгч нараа хянах боломжтой.
Банкны картын төлбөр
Лойверс POS -оор элхийн тэргүүний төлбөр гүйцэтгэгчдтэй холболт хийн зээлийн болон бэлэн мөнгөний төлбөрүүдийг хийх боломж.
Кодыг амар уншуулах
Борлуулалт хийж байх болон шинээр бараа авж байх үедээ бүтээгдэхүүний шугаман болон бусад кодуудыг утас болон таблетныхаа арын камераар уншуулах боломжтой. (зөвхөн iPhone iPad-д хамааралтай).

Бараа эд аж ахуйн бүртгэл

Импортын бараа
CSV форматаар хэдэн зуун мянган барааг маш хурдан оруулж болно.
Барааны тооллого
Агуулахын бараа тэдний бүрдэлүүдийг хянах.
Бараа дуусж байгаа мэдэгдэл
Дуусаж бүй барааны мэдээллийг цаг тухайд нь авч хэрэгцээт захиалгаа амжиж хийх.

Ажилчдын удирдлага

Ажилчдын борлуулалт
Ажилчин тус бүрийн гүйцэтгэлийг хянах болон бизнесийн мэдээлэлт шийдвэрүүдийг гаргаж болно.
Ухаалаг менежмент
Цаг тус бүрийн ачааллын мэдээлэл нь ажилчдаа үр дүнтэйгээр удирдах боломжийг олгоно.
Эрх олгох
Хэнийг компаны нууц мэдээлэлд нэвтрүүлж ажил эрхлэлтээ явуулахаа та хянах боломжтой.
Цагийн бүртгэл
Ажилчид цагаа орж/гарахдаа дарснаар нийт ажилласан цагаа гаргах боломжтой.

Борлуулалтын шинжилгээ

Борлуулалтын хандлага
Худалдааныхаа өсөлт болон бууралтаа өмнөх өдөр болон өмнөх сарынхаа борлуулалттай харицуулж шаардлагатай арга хэмжээг цаг тухайд авах боломжтой.
Эрэлттэй бараа
Бараа борлуулалтын анализ нь таныг чухам аль бараа хурдан эргэлттэй байгааг харуулж худалдан авалт дээрээ зөв шийдвэрүүд гаргах боломж бүрдүүлнэ.
Солилцоо
Ээлжийн эцэст гүйлгээний мөнгө дутсан эсэхийг тодорхойлж, ажилчдын салан задгай байдал эсвэл ажилчдын зүй бус ажилгааг хянах боломжтой.
Хүлээн авсан түүх
Төлбөрийн баримтын бүх бүртгэлүүдээс борлуулалт, бараа буцаалт болон хямдрал зэргээ хянах боломжтой.
Татварын мэдэгдэл
Системд үүссэн мэдээллүүд дээрээ үндэслэн төлөх татвараа бодолт хийх цаг хэмнэн гаргах боломжтой.
Мэдээллээ буулгах
Худалдааны борлуулалтын өгөдлүүдийг spreadsheet-ээр буулгаж нарийвчилсан анализ хийх боломж.

Урамшууллын Програм

Үйлчлүүлэгчдийн мэдээлэл
Танайд хэдэн удаа орж ирдэг мөн хэр их гүйлгээ хийдэг үйлчлүүлэгчдээ анализ хийн таньж мэдэн урамшууллын үйлчлүүлэгчээр тодорхойлох боломж.
Пойнтийн буюу онооны урамшууллын програм
Үйлчлүүлэгчдээ татах зорилгоор урамшууллын оноогоор шагнах.
Үйлчлүүлэгчдийн талаархи тэмдэглэлүүд
Үйлчлүүлэгчдийнхээ талаар тэмдэглэл хийж хүн тус бүрийн хэрэглээний онцлогийг танин мэдсэнээрээ тэдэнд үйлчилгээий дээд соёлыг хүргэх.

Ресторан болон Баарны Зориулалтын давуу талууд

Гал тогооны принтерүүд
Кафе болон ресторануудад гал тогооны принтерийг ашиглан тогооч нарт юу бэлдэхийг мэдээлэх боломжтой.
Гал тогооны дэлгэцийн систем
Захиалгыг түргэн шуурхай автоматаар гал тогооруу алдаа багатай илгээх. Цаас хэмнэгч, алдаа багасгагч эко ногоон систем.
Хооллох сонголт
Үйлчлүүлэгч нарын дотор хооллох, авч явахаар болон хүргэлтийг захиалга дээр тэмдэглэлт хийх боломж.
Уридчилсан бэлдмэл тасалбар
predefined_opened

Үйлчлүүлэгчдийн Харицаа

Үйлчлүүлэгчийн дэлгэцийн систем
Худалдаа борлуултын явцад үйлчлүүлэгч нартаа зориулж тусгай дэлгэц гарган тэдний худалдан авалт болон үнийн дүнг хянуулах боломж.

Яг одоо Loyverse POS системийг хэрэглэж эхлэх

Кредит карт шаардлагагүй. Сурталчилгаа болон гэрээ хэлэлцээр хийх хэрэггүй.