Үнэ

Барааны Нэрс

Нэмэгдэл ашиглалтын багцууд


Ажилчдын ирц бүртгэл

Ажилчдын системд нэвтрээд цаг бүртгэл болон борлуултыг хянах эрхийн тохируулга

* Хэрэв та 5-аас дээш ажилтантай бол манай онцгой саналыг сонирхоно уу

$5 ам.дол/сар *

ажилчин тус бүрээр
14 өдөр үнэгүй турших

$50 ам.дол/жил *

ажилчин тус бүрээр
14 өдөр үнэгүй турших


Нэмэлт сагс

Худалдан авалтын захиалга үүсгэх, агуулахын тайлан авах бараа хянах

* Хэрэв танд 2-оос илүү дэлгүүр байгаа бол бидний онцгой саналтай танилцана уу

$25 ам.дол/сар *

дэлгүүр бүрт
14 өдөр үнэгүй турших

$250 ам.дол/жил *

дэлгүүр бүрт
14 өдөр үнэгүй турших


Мэргэжлийн тусламж

24 Цагийн онлайн чатын туслах

$15 USD/mo

сараар төлнө

$150 USD/year

жилээр төлбөртэй


Бүх үнэд татвар ороогүй