Үнэ

Нэмэгдэл ашиглалтын багцууд (Нэмэлт)


Ажилчдын ирц бүртгэл

$5 USD/сар

ажилчин тус бүрээр
14 өдөр үнэгүй турших

$50 USD/жил

ажилчин тус бүрээр
14 өдөр үнэгүй турших

Ажилчдын системд нэвтрээд цаг бүртгэл болон борлуултыг хянах эрхийн тохируулга

$50 USD/сар хязгааргүй тооны ажилтан

$500 USD/жил хязгааргүй тооны ажилтан


Нэмэлт сагс

$25 USD/сар *

дэлгүүр бүрт
14 өдөр үнэгүй турших

$250 USD/жил *

дэлгүүр бүрт
14 өдөр үнэгүй турших

Худалдан авалтын захиалга үүсгэх, агуулахын тайлан авах бараа хянах

* Хэрэв танд 2-оос илүү дэлгүүр байгаа бол бидний онцгой саналтай танилцана уу

* Хэрэв танд 2-оос илүү дэлгүүр байгаа бол бидний онцгой саналтай танилцана уу


Шуурхай найдвартай тусламжийг таны хүссэн хэлээр

Бүх үнэд татвар ороогүй