Үнэ

Барааны Нэрс

Нэмэгдэл ашиглалтын багцууд
(Нэмэлт)


Ажилчдын ирц бүртгэл

Ажилчдын системд нэвтрээд цаг бүртгэл болон борлуултыг хянах эрхийн тохируулга

$50 USD/сар хязгааргүй тооны ажилтан

$500 USD/жил хязгааргүй тооны ажилтан

$5 USD/сар

ажилчин тус бүрээр
14 өдөр үнэгүй турших

$50 USD/жил

ажилчин тус бүрээр
14 өдөр үнэгүй турших


Нэмэлт сагс

Худалдан авалтын захиалга үүсгэх, агуулахын тайлан авах бараа хянах

* Хэрэв танд 2-оос илүү дэлгүүр байгаа бол бидний онцгой саналтай танилцана уу

* Хэрэв танд 2-оос илүү дэлгүүр байгаа бол бидний онцгой саналтай танилцана уу

$25 USD/сар *

дэлгүүр бүрт
14 өдөр үнэгүй турших

$250 USD/жил *

дэлгүүр бүрт
14 өдөр үнэгүй турших


Мэргэжлийн тусламж

Шуурхай найдвартай тусламжийг таны хүссэн хэлээр
24 Цагийн онлайн чатын туслах

$25 USD/сар

сараар төлнө

$250 USD/жил

жилээр төлбөртэй


Бүх үнэд татвар ороогүй