Cenník

Produkty


Riadenie zamestnancov

Spravujte prístupové práva, sledujte pracovné výkazy Vašich zamestnancov a prehľady predaja podľa zamestnancou

$50 USD/mesiac pre neobmedzený počet zamestnancov

$500 USD/rok pre neobmedzený počet zamestnancov

$5 USD/mesiac

za zamestnanca
14 dňová skúšobná verzia zdarma

$50 USD/rok

za zamestnanca
14 dňová skúšobná verzia zdarma


Rozšírené zásoby

Vytvárajte objednávky, zobrazte prehľad o oceňovaní zásob a spravujte svoje zásoby

$1000 USD/mesiac pre neobmedzený počet prevádzky

$10000 USD/rok pre neobmedzený počet prevádzky

$50 USD/mesiac

na prevádzku
14 dňová skúšobná verzia zdarma

$500 USD/rok

na prevádzku
14 dňová skúšobná verzia zdarma


Prémiová podpora

Blesková odozva a technická podpora v angličtine
online podpora prostredníctvom chatu 24 hodín denne 7 dní v týždni

$50 USD/mesiac

účtované mesačne

$500 USD/rok

účtované ročne


Všetky ceny sú uvedené bez dane