โปรแกรมบริหารพนักงาน

ปรับปรุงการจัดการพนักงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา

เริ่ม

โปรแกรมบริหารพนักงาน

การขายโดยพนักงาน

ติดตามประสิทธิภาพการขายของพนักงานแต่ละคนและทำการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีข้อมูล

 • ใช้ข้อมูลรายงานการขายจากระบบหลังร้านเพื่อดูยอดขายของพนักงานแต่ละคน
 • ระบบหลังร้านช่วยให้คุณค้นหาคัดกรองรายงานโดยจำแนกตามพนักงาน ร้านค้าและช่วงเวลา
 • ดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบไฟล์ CSV เพื่อนำไปใช้งานกับโปรแกรมอื่นๆ ได้
การขายโดยพนักงาน

การตั้งค่าการเข้าถึง

 • สร้างกลุ่มผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงที่แตกต่างกันและกำหนดพนักงานในกลุ่ม
 • จำกัดการเข้าถึงของพนักงานของคุณสำหรับข้อมูลและฟังก์ชันที่ละเอียดอ่อน
 • ให้พนักงานแต่ละคนเข้าถึงแอป POS ด้วย PIN หรือรหัสผ่าน
 • คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง ของพนักงานให้สามารถยกเลิกรายการขายที่บันทึกไว้ได้

ปกป้องธรุกิจของคุณ

ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสดในลิ้นชักเก็บเงินเมื่อสิ้นสุดกะงานของพนักงาน และติดตามตรวจสอบความผิดพลาดของพนักงาน

 • ตั้งค่ากำหนดให้พนักงานขายว่าควรเห็นจำนวนเงินที่ควรจะเป็นในลิ้นชักเก็บเงินได้หรือไม่ ทั้งในระหว่างการทำงานและหลังเลิกงาน
 • พนักงานต้องป้อนจำนวนเงินจริงในลิ้นชักเก็บเงิน
 • เจ้าของสามารถเห็นตัวเลขสองตัวนี้และสามารถระบุบความแตกตางได้
ปกป้องธรุกิจของคุณ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงาน

 • พนักงานสามารถลงเวลาเข้างานด้วย PIN เมื่อเริ่มกะงานและระบบจะเริ่มนับเวลาทำงานให้โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อหมดวันพนักงานต้องลงเวลาออกด้วย PIN และระบบหยุดนับชั่วโมงการทำงาน
 • จำนวนชั่วโมงทั้งหมดจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามเวลาลงชื่อเข้าและออกจากกะงานของพนักงาน เจ้าของสามารถแก้ไขบัตรลงเวลาหรือสร้างบัตรลงเวลาใหม่ผ่านทางระบบหลังร้าน
 • เจ้าของร้านสามารถดูรายงานสรุปการทำงานของพนักงานแต่ละคนในช่วงเวลาที่เลือก ผ่านทางระบบหลังร้าน
ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงาน

ราคา

$250 USD/ปี

$25 USD/เดือน

ต่อร้านค้า

เริ่มทดลองใช้งานเป็นเวลา 14 วัน

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

เริ่ม

ผลิตภัณฑ์ขLoyverse