Quản lý nhân viên

Cải thiện quản lý nhân viên của bạn và tăng hiệu suất của họ

BẮT ĐẦU

Quản lý nhân viên

Doanh số bán hàng theo nhân viên

Theo dõi mỗi hiệu suất nhân viên và để có thể đưa ra các quyết định kinh doanh

 • Báo cáo doanh số theo từng nhân viên
 • Phần quản trị cho phép bạn lọc báo cáo theo nhân viên, Cửa hàng và theo khoảng thời gian
 • Tải về báo cáo của bạn dạng tệp CSV
Doanh số bán hàng theo nhân viên

Thiết lập tài khoản

 • Tạo các nhóm với các quyền khác nhau
 • Ngăn chặn nhân viên truy cập những thông tin không được phép
 • Mỗi nhân viên có số PIN hoặc mật khẩu
 • Bạn có thể có quyền hủy các mặt hàng trong hóa đơn mở

Khả năng mở rộng quy mô kinh doanh

Xác định nếu tiền mặt ở phần cuối ca và theo dõi các nhân viên không chính xác hoặc thao tác sai

 • Thiết lập cho dù thủ quỹ của bạn nên xem số tiền dự kiến tiền mặt hay không, trong thời gian và khi kết ca làm việc
 • Nhân viên nhập số tiền lẻ trong két
 • Chủ sở hữu có thể nhìn thấy hai con số và sự khác biệt giữa chúng này
Khả năng mở rộng quy mô kinh doanh

Kiểm tra hiệu suất của nhân viên

 • Nhân viên dùng mã PIN đăng nhập lúc bắt đầu hệ thống bắt đầu đếm thời gian làm việc
 • Vào cuối ngày nhân viên dùng mã PIN đăng suất và hệ thống ngừng đếm giờ làm việc
 • Tổng số giờ đồng hồ dựa trên tính toán tự động và đồng hồ thời gian, chủ sở hữu có thể chỉnh sửa timecard hoặc tạo mới trở lại văn phòng
 • Chủ sở hữu có thể xem tổng số giờ làm việc các báo cáo tóm tắt của mỗi nhân viên trong giai đoạn được lựa chọn
Kiểm tra hiệu suất của nhân viên

Bảng giá

$250 USD/năm

$25 USD/tháng

theo cửa hàng

Bắt đầu thử nghiệm trong 14 ngày

Không yêu cầu thẻ tín dụng

BẮT ĐẦU

Các sản phẩm Loyvers