Về chúng tôi

Loyverse là một bộ ứng dụng điện thoại di động (point-of-sale) POS. Tên viết tắt của Loyalty Universe. Điều này phản ánh niềm tin của chúng tôi khách hàng thân thiết là yếu tố quan trọng nhất cho các doanh nghiệp để thành công.

Loyverse cung cấp công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ cho việc quản lý nhỏ để kinh doanh bán lẻ trung bình. Khách của chúng tôi yêu Loyverse điện thoại di động apps cho họ đang nhanh chóng để tìm hiểu và dễ sử dụng. Chúng tôi tin rằng bằng cách nâng cao vị thế doanh nghiệp nhỏ, nền tảng của nền kinh tế mỗi quốc gia, chúng tôi đóng góp cho phúc lợi của nhân loại.

Loyverse sản phẩm có sẵn trên điện thoại Android và iOS bằng 25 ngôn ngữ và đánh giá cao ở 200 quốc gia.

Họ cũng đã nhận được sự công nhận cao và xem xét giải thưởng từ các phần mềm phổ biến các cổng như Capterra.com, FitSmallBusiness.com, FinancesOnline.com, và SoftwareAdvice.com