Bảng giá

Sản phẩm


Quản lý nhân viên

Quản lý phân quyền, theo dõi thời gian và doanh số bán hàng theo nhân viên

$50 USD/tháng không giới hạn số lượng nhân viên

$500 USD/năm không giới hạn số lượng nhân viên

$5 USD/tháng

theo mỗi nhân viên
14 ngày dùng thử miễn phí

$50 USD/năm

theo mỗi nhân viên
14 ngày dùng thử miễn phí


Hàng tồn kho nâng cao

Tạo đơn đặt mua hàng, xem hàng tồn kho đánh giá báo cáo và quản lý hàng tồn

* Nếu bạn có nhiều hơn 2 cửa hàng, hãy liên hệ với chúng tôi cho các ưu đãi đặc biệt

* Nếu bạn có nhiều hơn 2 cửa hàng, hãy liên hệ với chúng tôi cho các ưu đãi đặc biệt

$25 USD/tháng *

theo cửa hàng
14 ngày dùng thử miễn phí

$250 USD/năm *

theo cửa hàng
14 ngày dùng thử miễn phí


Hỗ trợ nâng cao

Phản hồi nhanh và trợ giúp kỹ thuật bằng tiếng Anh
qua trò chuyện trực tuyến hỗ trợ 24/7

$25 USD/tháng

thanh toán theo tháng

$250 USD/năm

thanh toán theo năm


Tất cả giá đều không bao gồm thuế

Tải Loyverse về

Dành cho iPhone, iPad, Android và tablet