ระบบ ราคา. Loyverse POS

ราคา


ระบบจัดการพนักงาน

$5 USD/เดือน

ของพนักงานแต่ละคน
ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

$50 USD/ปี

ของพนักงานแต่ละคน
ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

จัดการสิทธิการเข้าถึง เช็คการตอกบัตรลงเวลาและการขายแต่ละพนักงาน


ระบบบริหารสินค้าคงคลังชั้นสูง

$25 USD/เดือน *

ต่อร้านค้า
ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

$250 USD/ปี *

ต่อร้านค้า
ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

ออกใบคำสั่งซื้อ ดูรายงานประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง และการบริหารสต๊อก

* ถ้าท่านมีมากกว่า 2 สาขา สามารถติดต่อเราเพื่อขอรับข้อเสนอพิเศษ

* ถ้าท่านมีมากกว่า 2 สาขา สามารถติดต่อเราเพื่อขอรับข้อเสนอพิเศษ


ตอบสนองอย่างรวดเร็วทันใจ โดยผู้ช่วยเหลือทางเทคนิคเป็นภาษาอังกฤษ

ราคาทั้งหมดไม่รวมภาษี