Τιμές


Διαχείριση προσωπικού

$5 USD/μήνα

ανά υπάλληλο
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών

$50 USD/έτος

ανά υπάλληλο
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών

Διαχειριστείτε δικαιώματα πρόσβασης, ελέγξτε κάρτες προσωπικού και πωλήσεις ανά υπάλληλο


Προηγμένη Αποθήκη

$25 USD/μήνα *

ανά κατάστημα
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών

$250 USD/έτος *

ανά κατάστημα
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών

Δημιουργήσετε παραγγελίες αγορών, προβάλετε την αναφορά εκτίμησης της αποθήκης και διαχείρισης των αποθεμάτων

* Εάν έχετε περισσότερα από 2 καταστήματα, επικοινωνήστε μαζί μας για σπέσιαλ προσφορά

* Εάν έχετε περισσότερα από 2 καταστήματα, επικοινωνήστε μαζί μας για σπέσιαλ προσφορά


Άμεση ανταπόκριση και τεχνική βοήθεια στα Αγγλικά

Οι τιμές δεν περιέχουν Φπα