Quản lý kho

Công cụ mạnh mẽ nhằm sắp xếp kho hàng của bạn

BẮT ĐẦU

Phần mềm quản lý kho

Tính năng chính

Đơn đặt mua hàng

Đơn đặt hàng cho phép bạn tạo và lưu thông tin về các mặt hàng đối với nhà cung cấp, gửi đơn hàng tới nhà cung cấp, nhận hàng từ nhà cung cấp, lưu thông tin nhà cung cấp trên hệ thống.

Bạn có thể xem 'lịch sử hàng tồn kho' của tất cả các mục đã trải qua bất kỳ thay đổi. Bạn có thể lọc lịch sử của thời gian, Cửa hàng, nhân viên, hoặc vì lý do thay đổi chứng khoán, bao gồm cả doanh số bán hàng và hoàn tiền.

Đơn đặt mua hàng
Chuyển đơn đặt hàng

Chuyển đơn đặt hàng

Bạn có thể thêm các mục từ danh sách các bản ghi của bạn để đặt hàng chuyển giao. Bạn sẽ thấy thông tin cổ phiếu của các khoản mục được lựa chọn tại các cửa hàng mã nguồn và đích đến. Nhận được đơn đặt hàng sẽ thay đổi cổ phiếu tại các cửa hàng mã nguồn và đích đến. Bạn có thể email đặt hàng của bạn chuyển đến điểm đến cửa hàng và/hoặc tải xuống dưới dạng PDF hoặc CSV.

Điều chỉnh tồn kho

Bạn có thể sửa đổi các cổ phiếu của các mục và cho biết lý do cho rằng điều chỉnh.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, các cổ phiếu của các điều chỉnh sẽ được thay đổi.

Bạn sẽ thấy các chi tiết cổ phiếu điều chỉnh trong tài liệu.

Bạn có thể lưu nó dưới dạng PDF hoặc CSV.

Điều chỉnh tồn kho
Đếm lại các sản phẩm của bạn để bảo đảm số liệu tồn kho thực tế mới nhất

Kiểm kê

Kiểm kê - Cho phép bạn điều chỉnh lại lượng tồn sổ sách theo lượng tồn thực tế tại cửa hàng, kiểm tra được thất thoát hao hụt và lưu trữ lại để sử dụng sau này.

Lịch sử hàng tồn kho

Bạn có thể xem 'lịch sử hàng tồn kho' của tất cả các mục đã trải qua bất kỳ thay đổi. Bạn có thể lọc lịch sử của thời gian, Cửa hàng, nhân viên, hoặc vì lý do thay đổi chứng khoán, bao gồm cả doanh số bán hàng và hoàn tiền.

Lịch sử hàng tồn kho

Sản xuất

Tính năng sản xuất rất hữu dụng đối với các sản phẩm hàng hóa được tạo trước, không phải tại thời điểm mua hàng.

Ví dụ: Bánh sinh nhật, các sản phẩm này có thể được luân chuyển giữa các kho hoặc các cửa hàng bằng viiecj sử dụng tính năng điều chuyển.

Tạo sản phẩm theo công thức và kiểm soát tồn kho cho chúng

Báo cáo tồn kho theo giá trị

Báo cáo xác định giá trị hàng tồn kho mang đến cho bạn một sự hiểu biết tổng chi phí của hàng tồn kho và tiềm năng lợi nhuận từ bán của họ. Bạn có thể xem báo cáo 'Xác định giá trị hàng tồn kho' thông tin mới nhất. Bạn có thể lọc báo cáo của thể loại hoặc các cửa hàng (nếu bạn có nhiều cửa hàng).

Báo cáo tồn kho theo giá trị
Printing labels

In nhãn

Nhãn hàng được dán lên hàng hóa trong cửa hàng, chứa thông tin Tên hàng, SKU, mã vạch, giá bán. Mã vạch được đọc để tính tiền khi thanh toán.

Bảng giá

$250 USD/năm

$25 USD/tháng

theo cửa hàng

 
Miễn Phí
Dùng trả phí

Theo dõi hàng tồn kho

Theo dõi tình trạng tồn kho của sản phẩm và các linh/phụ kiện

 
 

Thông báo hàng hóa sắp hết

Nhận thông tin mỗi khi có hàng sắp hết hoặc hết

 
 

Sản phẩm nhập vào

Dễ dàng thêm vào hàng ngàn sản phẩm bằng cách sử dụng file CSV

 
 

Đơn đặt mua hàng

Lên kế hoạc mua hàng, xuất danh sách nhà cung cấp, kiểm soát tồn kho

 
 

Điều chuyển hàng

Tạo yêu cầu chuyển kho và chuyển hàng giữa các cửa hàng của bạn

 
 

Điều chỉnh tồn kho

Tăng hoặc giám số hàng nhận hoặc hàng hỏng, mất hàng

 
 

Kiểm kê

Nhặt hàng trong kho bằng máy đọc mã vạch hoặc thủ công

 
 

Sản xuất

Kiểm soát tồn kho của hàng chế biến theo công thức

 
 

In nhãn mã vạch

In nhãn mã vạch để đọc mỗi khi bán hàng

 
 

Lịch sử hàng tồn kho

Góc nhìn sâu vào dòng hàng của hàng tồn kho thông qua nhật ký ghi điều chỉnh tồn kho

 
 

Báo cáo tồn kho theo giá trị

Xem giá vốn và lợi nhuận biên của hàng hóa

 
 

Bắt đầu thử nghiệm trong 14 ngày

Không yêu cầu thẻ tín dụng

BẮT ĐẦU

Các sản phẩm Loyvers