Phần mềm quản lý kho

Góc nhìn chi tiết về kho hàng của bạn
Tính năng quản lý hàng tồn kho cao cấp được tích hợp một công cụ mạnh mẽ nhằm sắp xếp kho hàng của bạn, tạo đơn đặt mua hàng, xem báo cáo và quản lý lượng hàng tồn ngay trong Loyverse Back Office của bạn.

Quản lý kho công nghệ điện toán đám mây

Phù hợp với các cửa hàng, chuỗi bán lẻ có từ 1 đến nhiều cửa hàng, quán cafe, nhà hàng, Giải pháp quản lý kho nâng cao có thể dễ dang kiểm soát hàng hoá trong kho, kiểm soát xuất nhập hàng hoặc chuyển hàng nội bộ giữa các cửa hàng.

Các tính năng hàng tồn quản lý kho

 

Đơn đặt mua hàng

Kế hoạch mua hàng, kết xuất thông tin cho các nhà cung cấp, theo dõi tồn kho nhận hàng và quản lý giao dịch với nhà cung cấp.

Đơn đặt hàng cho phép bạn tạo và lưu thông tin về các mặt hàng đối với nhà cung cấp, gửi đơn hàng tới nhà cung cấp, nhận hàng từ nhà cung cấp, lưu thông tin nhà cung cấp trên hệ thống.

 
Góc nhìn sâu vào dòng hàng của hàng tồn kho thông qua nhật ký ghi điều chỉnh tồn kho.

Bạn có thể xem 'lịch sử hàng tồn kho' của tất cả các mục đã trải qua bất kỳ thay đổi. Bạn có thể lọc lịch sử của thời gian, Cửa hàng, nhân viên, hoặc vì lý do thay đổi chứng khoán, bao gồm cả doanh số bán hàng và hoàn tiền.

Đơn đặt mua hàng
 

Chuyển đơn đặt hàng

Dễ dàng tạo ra một lệnh chuyển kho giữa các cửa hàng của bạn.
Chuyển đơn đặt hàng

Bạn có thể thêm các mục từ danh sách các bản ghi của bạn để đặt hàng chuyển giao. Bạn sẽ thấy thông tin cổ phiếu của các khoản mục được lựa chọn tại các cửa hàng mã nguồn và đích đến. Nhận được đơn đặt hàng sẽ thay đổi cổ phiếu tại các cửa hàng mã nguồn và đích đến. Bạn có thể email đặt hàng của bạn chuyển đến điểm đến cửa hàng và/hoặc tải xuống dưới dạng PDF hoặc CSV.

 

Điều chỉnh tồn kho

Tăng và giảm lượng hàng tồn kho cho các tác nhiệp nhận hàng, hàng hỏng, mất mát, kiểm kê - Có thể thao tác với nhiều măt hàng.

Bạn có thể sửa đổi các cổ phiếu của các mục và cho biết lý do cho rằng điều chỉnh. Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, các cổ phiếu của các điều chỉnh sẽ được thay đổi. Bạn sẽ thấy các chi tiết cổ phiếu điều chỉnh trong tài liệu. Bạn có thể lưu nó dưới dạng PDF hoặc CSV.

Điều chỉnh tồn kho
 

Kiểm kê

Đếm lại các sản phẩm của bạn để bảo đảm số liệu tồn kho thực tế mới nhất
Đếm lại các sản phẩm của bạn để bảo đảm số liệu tồn kho thực tế mới nhất

Kiểm kê - Cho phép bạn điều chỉnh lại lượng tồn sổ sách theo lượng tồn thực tế tại cửa hàng, kiểm tra được thất thoát hao hụt và lưu trữ lại để sử dụng sau này.

 

Sản xuất

Tạo sản phẩm theo công thức và kiểm soát tồn kho cho chúng

Tính năng sản xuất rất hữu dụng đối với các sản phẩm hàng hóa được tạo trước, không phải tại thời điểm mua hàng. Ví dụ: Bánh sinh nhật, các sản phẩm này có thể được luân chuyển giữa các kho hoặc các cửa hàng bằng viiecj sử dụng tính năng điều chuyển.

Tạo sản phẩm theo công thức và kiểm soát tồn kho cho chúng
 

Lịch sử hàng tồn kho

Góc nhìn sâu vào dòng hàng của hàng tồn kho thông qua nhật ký ghi điều chỉnh tồn kho.
Lịch sử hàng tồn kho

Bạn có thể xem 'lịch sử hàng tồn kho' của tất cả các mục đã trải qua bất kỳ thay đổi. Bạn có thể lọc lịch sử của thời gian, Cửa hàng, nhân viên, hoặc vì lý do thay đổi chứng khoán, bao gồm cả doanh số bán hàng và hoàn tiền.

 

In nhãn

In nhãn mã vạch để quản lý chính xác sản phẩm đang bán

Nhãn hàng được dán lên hàng hóa trong cửa hàng, chứa thông tin Tên hàng, SKU, mã vạch, giá bán. Mã vạch được đọc để tính tiền khi thanh toán.


Nhãn hàng được dán lên hàng hóa trong cửa hàng
In nhãn
 

Báo cáo tồn kho theo giá trị

Có một tổng quan chi tiết của hàng tồn kho của bạn với một danh sách tất cả các hàng hóa và biến thể của nó mà bạn có trong kho, hàng tồn kho và giá trị lợi nhuận tiềm năng của chúng.
Báo cáo tồn kho theo giá trị

Báo cáo xác định giá trị hàng tồn kho mang đến cho bạn một sự hiểu biết tổng chi phí của hàng tồn kho và tiềm năng lợi nhuận từ bán của họ. Bạn có thể xem báo cáo 'Xác định giá trị hàng tồn kho' thông tin mới nhất. Bạn có thể lọc báo cáo của thể loại hoặc các cửa hàng (nếu bạn có nhiều cửa hàng).

Lời chứng thực

Kantina, Cyprus
"Chúng tôi đang sử dụng Loyverse POS trong căng tin Sân vận động bóng đá E.N. THOI Lakatamia. Loyverse POS đã giúp doanh nghiệp của chúng tôi bằng cách theo dõi của hàng tồn kho và doanh số bán hàng của chúng tôi. Ngoài ra, nó đã giúp chúng tôi biết được xu hướng tiêu dùng để biết những loại hàng hóa nào khách hàng thích."
Kantina, Síp
Luminiére, Colombia
"Loyverse đã giúp chúng tôi để quản lý một cách tốt hơn chúng tôi kinh doanh, tạo cơ sở dữ liệu, kiểm soát của chúng tôi hàng tồn kho của các sản phẩm và tạo ra các dữ liệu từ doanh số bán hàng của chúng tôi mà từ đó chúng tôi có thể đưa ra quyết định. Loyverse là rất dễ sử dụng và có nhiều công cụ cho tất cả các doanh nhân, chúng tôi hoàn toàn hài lòng và chúng tôi khuyên bạn nên nó để tất cả mọi người!"
Luminiére, Colombia
Chicka-Loka Grill n BBQ, Philippines
"Trong tính năng tiên tiến hàng tồn kho, theo dõi hàng tồn kho rộng rãi sẽ giúp tôi xác định sản phẩm của tôi di chuyển nhanh chóng, và có sản phẩm để thúc đẩy cho khách hàng. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng doanh số bán hàng. Cảm ơn bạn Loyverse!"
Chicka-Loka Grill n BBQ, Philippines
 
Miễn Phí
$250 USD/năm
theo cửa hàng
$25 USD/tháng
theo cửa hàng

Theo dõi hàng tồn kho

Theo dõi tình trạng tồn kho của sản phẩm và các linh/phụ kiện

 
 

Thông báo hàng hóa sắp hết

Nhận thông tin mỗi khi có hàng sắp hết hoặc hết

 
 

Sản phẩm nhập vào

Dễ dàng thêm vào hàng ngàn sản phẩm bằng cách sử dụng file CSV

 
 

Đơn đặt mua hàng

Lên kế hoạc mua hàng, xuất danh sách nhà cung cấp, kiểm soát tồn kho

 
 

Điều chuyển hàng

Tạo yêu cầu chuyển kho và chuyển hàng giữa các cửa hàng của bạn

 
 

Điều chỉnh tồn kho

Tăng hoặc giám số hàng nhận hoặc hàng hỏng, mất hàng

 
 

Kiểm kê

Nhặt hàng trong kho bằng máy đọc mã vạch hoặc thủ công

 
 

Sản xuất

Kiểm soát tồn kho của hàng chế biến theo công thức

 
 

In nhãn mã vạch

In nhãn mã vạch để đọc mỗi khi bán hàng

 
 

Lịch sử hàng tồn kho

Góc nhìn sâu vào dòng hàng của hàng tồn kho thông qua nhật ký ghi điều chỉnh tồn kho

 
 

Báo cáo tồn kho theo giá trị

Xem giá vốn và lợi nhuận biên của hàng hóa

 
 
Bắt đầu một đầy đủ tính năng nâng cao trong quản lý hàng tồn kho, dùng thử 14 ngày.
Không yêu cầu thẻ tín dụng.