Phần mềm quản lý kho

Góc nhìn chi tiết về kho hàng của bạn
Góc nhìn chi tiết về kho hàng của bạn
Tính năng quản lý hàng tồn kho cao cấp được tích hợp một công cụ mạnh mẽ nhằm sắp xếp kho hàng của bạn, tạo đơn đặt mua hàng, xem báo cáo và quản lý lượng hàng tồn ngay trong Loyverse Back Office của bạn.
Không yêu cầu thanh toán. Không quảng cáo. Không hợp đồng ràng buộc.

Các tính năng hàng tồn kho chính

Đơn đặt mua hàng
Kế hoạch mua hàng, kết xuất thông tin cho các nhà cung cấp, theo dõi tồn kho nhận hàng và quản lý giao dịch với nhà cung cấp.
Báo cáo tồn kho theo giá trị
Có một tổng quan chi tiết của hàng tồn kho của bạn với một danh sách tất cả các hàng hóa và biến thể của nó mà bạn có trong kho, hàng tồn kho và giá trị lợi nhuận tiềm năng của chúng.
Chuyển đơn đặt hàng
Dễ dàng tạo ra một lệnh chuyển kho giữa các cửa hàng của bạn.
Điều chỉnh tồn kho
Tăng và giảm lượng hàng tồn kho cho các tác nhiệp nhận hàng, hàng hỏng, mất mát, kiểm kê - Có thể thao tác với nhiều măt hàng.
Lịch sử hàng tồn kho
Góc nhìn sâu vào dòng hàng của hàng tồn kho thông qua nhật ký ghi điều chỉnh tồn kho.
Bảng giá
$250 USD/năm2 tháng miễn phí
$25 USD/tháng
theo cửa hàng
2 tháng miễn phí
Bắt đầu một đầy đủ tính năng nâng cao trong quản lý hàng tồn kho, dùng thử 14 ngày. Không yêu cầu thẻ tín dụng.


Sản phẩm nền tảng thành công Loyverse

Tải về Loyverse POS

Không yêu cầu thanh toán. Không quảng cáo. Không hợp đồng ràng buộc.