Loyverse API

Phát triển ứng dụng, phần mềm hoặc giải pháp trên nền web của bạn để mở rộng chức năng của Loyverse POS. Tích hợp các giải pháp hiện có với Loyverse POS để giúp chủ doanh nghiệp cải thiện công việc kinh doanh.

Đăng ký làm nhà phát triển
minh họa api

Giúp người bán hàng phát triển doanh
nghiệp với nền tảng Loyverse

Mở rộng chức năng của Loyverse để đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngày càng tăng của bạn. Tạo ứng dụng hoặc giải pháp trên nền web của bạn và cung cấp cho người dùng Loyverse. Tạo các giải pháp tích hợp cho người dùng Loyverse để phục vụ cho các yêu cầu của họ.

 • Phát triển

  Giúp người bán hàng phát triển doanh nghiệp bằng cách tạo phần mềm hoặc kết nối Loyverse với các công cụ hiện có.

 • Phân tích

  Cải thiện các công cụ quản lý và phân tích dữ liệu bán hàng để cải thiện sự hiểu biết và năng suất của các doanh nghiệp.

 • Kế toán

  Tích hợp phần mềm kế toán hiện có với Loyverse để mở rộng khả năng kinh doanh.

 • Mặt hàng

  Cải thiện quy trình thêm các mặt hàng vào Loyverse POS bằng cách phát triển phần mềm chuyên biệt.

 • Đơn hàng

  Kết nối các hệ thống đặt hàng sản phẩm trực tuyến hoặc dựa trên ứng dụng với Loyverse POS để giúp người dùng nhận và xử lý đơn hàng.

 • Quản lý kho

  Mở rộng các phương pháp giả định chi phí trong việc quản lý kho, chẳng hạn như FIFO.

 • Bảng lương

  Tích hợp việc theo dõi thời gian làm việc của nhân viên với các giải pháp tính toán tiền lương, đồng thời cải thiện việc quản lý nhân viên cũng như động lực làm việc của họ.

 • Khách hàng

  Phát triển các ứng dụng có thể giúp người bán hàng giao tiếp với khách hàng và cải thiện trải nghiệm của khách hàng với chương trình khách hàng thân thiết.

 • Lập kế hoạch

  Phát triển giải pháp tích hợp với hệ thống lập kế hoạch hiện có và giúp cải thiện việc quản lý luồng khách hàng.

 • ERP

  Giúp người bán hàng quản lý doanh nghiệp của họ và tự động hóa các chức năng liên quan đến công nghệ, dịch vụ và nguồn nhân lực.

Tài nguyên

 •  

  Trung tâm Trợ giúp

  Tìm hiểu thêm về chức năng của Loyverse và khả năng tích hợp tốt hơn với các ứng dụng và phần mềm khác.

 •  

  Tài liệu

  Tìm hiểu cách sử dụng các tài nguyên trong tài khoản Loyverse bằng cách thực hiện các yêu cầu HTTPS tới các URL trình bày các tài nguyên đó.

  Đến phần tài liệu
 •  

  Câu lạc bộ nhà phát triển

  Tham gia câu lạc bộ Loyverse API trong cộng đồng Loyverse Town. Tham gia vào các hoạt động thử nghiệm các tính năng mới.

  Đến câu lạc bộ nhà phát triển